Diệt Virut made in Korea

Chỉ cần viên thuốc tác dụng diệt tận gốc mọi loại sâu.virut.Chỉ có ở thônghoa

Tải phần mềm về máy tính:Tại đây

알약 1.53 공개용

등 록 일 : 2011.01.13

Uninstall : 지원

파일크기 : 113.2MB

운영체제 : Windows 2000/XP/Vista/7 (32bit) 지원

서버군은 알약 Server버전에서 지원합니다.

사용환경 : Pentium4 2Ghz / 1GB RAM 이상 권장 more

알약 다운로드

 

  1. 알약 공개용을 다운로드 받아 설치합니다.

  2. 알약 설치

    다운로드 받은 파일을 실행하여 안내되는 설치과정을 따라 정상적으로 설치를 완료합니다.

  3. 알약 최신버전 확인!

    알약 최신 DB 파일을 인터넷에서 자동으로 다운받아 알약을 최신버전으로 업데이트 합니다. 이때에 인터넷은 필히 연결되어 있어야 합니다.

  4. 알약 최신버전 확인!


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh:   - Hotline:010-8332-3883

Số khách đang online :