Thẻ internet VoipGAIN

Thẻ internet VoipGAIN

Thẻ internet VoipGAIN

10 EUR và 20 EUR

 Thời gian gọi

  VoipGAIN 10 Eur  

  Thời gian gọi  

   VoipGAIN 20 Eur   

gain

10eur=17500 WON

20eur=35000 WON

thonghoa.com

Thẻ 10 Eur :

Gọi về VN:

Di động=400phút

Máybàn=670phút

Gọi tại KR:

Di động=670phút

Máybàn=Miễn phí

Giá cước chuẩn 

Thẻ 20 Eur:

Gọi về VN:

Di động=800phút

Máybàn=1340phút

Gọi tại KR:

Di động=1340phút

Máybàn=Miễn phí

Hướng dẫn cài đặt

 


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh:   - Hotline:010-8332-3883

Số khách đang online :