Vina khuyến mãi 100%

Vina khuyến mãi 100%

thonghoa.com the viettel mobi vina

the tang nguoi thanVina khuyến mãi 100% giá trị nạp thẻ từ 25/1 đến 28/1

Mệnh giá thanh toán trước

 

                   100K=6500w

                   200K=12500w

                   300K=19000w

                   400k =26000w

                   500K =31000w

 


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh:   - Hotline:010-8332-3883

Số khách đang online :