TH520415943

TH520415943

Máy tính của hãng điện tử samsung

Cấu hình khủng

Giá bán:233.000 won

Nhận hàng sau 1 ngày thanh toán

Kèm theo chuột USB và bàn phím


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh:   - Hotline:010-8332-3883

Số khách đang online :