Thẻ Mini(08316)

Thẻ Mini(08316)

Giá bán : 14,500 WON + Thời gian gọi 181 phút về Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng
- Gọi số kết nối miễn phí:
     * Máy bàn : 08316
     * Di động : 08316
- Chọn ngôn ngữ: Tiếng Việt 9#
- Bấm số thẻ + #
- Bấm mã nước  ->Mã vùng ->Số điện thoại -> #


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh:   - Hotline:010-8332-3883

Số khách đang online :