Thẻ internet RYNGA

Thẻ internet RYNGA
  • Thẻ internet RYNGA :Chuẩn,nét,khỏe...

Thẻ internet RYNGA

10 EUR và 20 EUR

 Thời gian gọi

  RYNGA 10 Eur  

  Thời gian gọi  

   RYNGA 20 Eur   

rynga

10eur=17500 WON

20eur=35000 WON

thonghoa.com

Thẻ 10 Eur :

Gọi về VN:

Di động=340phút

Máybàn=400phút

Gọi tại KR:

Di động=500phút

Máybàn=1000phút

Giá cước chuẩn 

Thẻ 20 Eur:

Gọi về VN:

Di động=680phút

Máybàn=800phút

Gọi tại KR:

Di động=1000phút

Máybàn=2000phút

Hướng dẫn cài đặt


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh:   - Hotline:010-8332-3883

Số khách đang online :