Thẻ internet POWERvoip

Thẻ internet POWERvoip

Thẻ powervoip

Thẻ internet POWER 20$ và 25$

 Thời gian gọi  POWER 20$    
  Thời gian gọi  POWER 25$     

powervoip

20$=26000 WON

25$=33000 WON

thonghoa.com

Thẻ 20$:

Gọi về VN:

Di động=700phút

Máybàn=700phút

Gọi tại KR:

Di động=1400phút

Máybàn=4200phút

Giá cước chuẩn 

Thẻ 25$:

Gọi về VN:

Di động=850phút

Máybàn=850phút

Gọi tại KR:

Di động=1700phút

Máybàn=5000phút

Hướng dẫn cài đặt

 


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh:   - Hotline:010-8332-3883

Số khách đang online :