Thẻ internet CHEAPvoip

Thẻ internet CHEAPvoip
  • Thẻ internet CHEAPvoip :Kết nối rẻ,chuẩn...

Thẻ internet CHEAPVOIP

20$ và 25$

 Thời gian gọi

   CHEAP 20$    

  Thời gian gọi  

  CHEAP 25$   

thẻ internet siêu rẻ

20$=26000 WON

25$=33000 WON

thonghoa.com

Thẻ 20$:

Gọi về VN:

Di động=700phút

Máybàn=600phút

Gọi tại KR:

Di động=1050phút

Máybàn=1400phút

Giá cước chuẩn 

Thẻ 25$:

Gọi về VN:

Di động=850phút

Máybàn=720phút

Gọi tại KR:

Di động=1250phút

Máybàn=1600phút

Hướng dẫn cài đặt

 


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh:   - Hotline:010-8332-3883

Số khách đang online :