Thẻ internet các loại

Thẻ internet các loại

Thẻ internet EASYvoip:Mới,Rẻ,Thời gian dài...

Giá bán khi

đã thanh toán trước

         Giá bán khi

      thanh toán sau

  Thời gian gọi  

     Easyvoip    

thenet

20$=26000W

Thanh toán trước

25$=33000 W 

thonghoa.com

thenet

20$=28000W

Thanh toán sau

25$=35000 W

thonghoa.com

Thẻ 25$:

Gọi về VN:

Di động=1000phút

Máybàn=1670phút

Thẻ 20.01$:

Gọi về VN:

Di động=850phút

Máybàn=1400phút

Hướng dẫn cài đặt

 

  • Thẻ internet đang được ưa chuộng nhất hiện nay tại thônghoa.com  

thenet

20$=26000W

Thanh toán trước

25$=33000 W 

thonghoa.com

thenet

20$=28000W

Thanh toán sau

25$=35000 W

thonghoa.com

gain

10eur=17500 W

Thanh toán trước

 20eur=35000 W

thonghoa.com

powervoip

20.5$=26000 W

Thanh toán trước

25$=33000 W

thonghoa.com

thẻ internet siêu rẻ

 20.5$=26000 W

Thanh toán trước

  25$=33000 W

thonghoa.com

rynga

   10eur=17500 W

Thanh toán trước

   20eur=35000 W

thonghoa.com


 


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh:   - Hotline:010-8332-3883

Số khách đang online :