Thẻ 08616

Thẻ 08616
hẻ 08616
Giá bán : 14,500 WON
+ Thời gian gọi được 193 phút về Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng
- Gọi số kết nối miễn phí:     
        * Máy bàn : 08616
        * Di động : 08616
- Chọn ngôn ngữ:TiếngViệt 9
- Bấm số thẻ + #
- Bấm mã nước  ->Mã vùng ->Số điện thoại -> #
+ Lưu mã thẻ
08616 ▷ Chọn ngôn ngữ ▷Bấm 0*nghe ▷Bấm 1
+ Xóa mã thẻ
08616 ▷Bấm 222*>nghe Bấm 1 >>ok


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh:   - Hotline:010-8332-3883

Số khách đang online :