Máy mp3.mp4 8 Gb -TH551910118mp3

Máy mp3.mp4 8 Gb  -TH551910118mp3

  Máy nghe nhạc mp3,4

Giá bán:73000 won loại 8GB

Loại 4Gb chỉ có 53000 won

Phí gửi:2500 won

Mã sản phẩm:TH551910118mp3


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh:   - Hotline:010-8332-3883

Số khách đang online :