Máy nghe nhạc Mp3.mp4 -Th543910430

Máy nghe nhạc Mp3.mp4  -Th543910430

Máy nghe nhạc Mp3.mp4  -Th543910430mp34

Giá bán :Loại 4GB =31.000 won

Loại 2Gb=25000 won

Nguồn nạp:5000 won

Phí gửi :2500 won

Mã sản phẩm:TH543910430mp34


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh:   - Hotline:010-8332-3883

Số khách đang online :