KTF FREE CARD

KTF FREE CARD
KTF FREE CARD
Giá bán : 9,500 WON
 Thẻ nuôi máy  

Cách nạp thẻ

• Bấm: "1500" để gọi tổng đài hoặc bấm: "0161500" nếu bạn nạp thẻ từ 1 máy không dùng  dịch vụ của KTF      
• Bấm "1" để chọn tiếng Hàn hoặc bấm "2" để chọn tiếng Anh
• Bấm số điện thoại của bạn rồi ấn "#"
• Bấm "1" để nạp thẻ, bấm "2" để nghe thông tin tài khoản
• Nhập số bí mật (4 số) của máy điện thoại của bạn (các máy thường mặc định là 0000)
• Nhập số Pin(số bí mật) thẻ của bạn rồiấn "#"
• Kết thúc

Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh:   - Hotline:010-8332-3883

Số khách đang online :