Download Easyvoip-Cài đặt và lập nick thẻ gọi điện internet EASYVOIP

Download Easyvoip-Cài đặt và lập nick thẻ gọi điện internet EASYVOIP

Download Easyvoip đang được đa số người sử dụng như là sự lựa chọn số 1

Cách cài đặt thẻ internet:EASYvoip

Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau và chỉ cần 1 phút bạn sẽ cài đặt xong chương trình gọi internet

Ví dụ

Hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh cài đặt thẻ EASYvoip:

tai phan mem internet

Bấm vào hình trên và làm theo hình hướng dẫn dưới đây:Rất đơn giản cho cả người không biết nhiều về máy tính

 

EASYvoip

Thông hoa .comThông hoa .comThông hoa .comThông hoa .comThông hoa .comThông hoa .comThông hoa .comThông hoa .comThông hoa .comThông hoa .comThông hoa .comThông hoa .comThông hoa .comThông hoa .com

thonghoa.com

 


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh:   - Hotline:010-8332-3883

Số khách đang online :