Thẻ Dep

	 Thẻ Dep
Thẻ Dep
Giá bán : 14,500 WON
+ Thời gian gọi về Việt Nam được 211phút, gọi trong Hàn Quốc được 300 phút

- Gọi số kết nối miễn phí:     
    * Máybàn : 080 –222 - 3377
    * Diđộng : 080 – 222 - 3377
- Chọn ngôn ngữ: TiếngViệt 6
- Bấm sốthẻ + #
- Bấm mã nước  ->Mã vùng ->Số điện thoại cần gọi-> #
-Xóa số thẻ bấm **10


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh:   - Hotline:010-8332-3883

Số khách đang online :